Projects

Kementerian Pendidikan Malaysia

December 31, 2016

Kementerian Pendidikan Malaysia

Perkhidmatan Pembekalan Elektrik Melalui Pengoperasian Dan Penyelenggaraan Set Janakuasa Serta Kerja-Kerja Lain Yang Bersangkutan Di Sekolah-Sekolah Luar Bandar Di Negeri Sarawak (Fasa IV) Melibatkan 369 Buah Sekolah Bagi Pakej 19: Subis 2.

Read more

Kementerian Pendidikan Malaysia

December 31, 2015

Kementerian Pendidikan Malaysia

Tender Bagi Membekal Makanan Bermasak Ke Asrama SMK (A) Tun Ahmad Zaidi Bersama Asrama Yakin Bagi Tempoh Mulai 1 Januari 2014 Hingga 31 Disember 2015.

Read more

Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak

December 31, 2013

Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak

Tender Perkhimatan Pembersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah/ Institusi Pelajaran Di Bawah Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak

Read more

Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak

December 31, 2010

Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak

Perkhimatan Membersih Kawasan dan Mencuci Bangunan Sekolah/ Pejabat Di (Sekolah-Sekolah Rendah Di Bahagian Samarahan) Zon E Daerah Simunjan

Read more

Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak

December 31, 2010

Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak

Bekalan Makanan Mentah Ke Sekolah Menengah Kebangsaan Simanggang, Sri Aman.

Read more