Kementerian Pendidikan Malaysia

Kementerian Pendidikan Malaysia

Announcement Date: December 31, 2016

Perkhidmatan Pembekalan Elektrik Melalui Pengoperasian Dan Penyelenggaraan Set Janakuasa Serta Kerja-Kerja Lain Yang Bersangkutan Di Sekolah-Sekolah Luar Bandar Di Negeri Sarawak (Fasa IV) Melibatkan 369 Buah Sekolah Bagi Pakej 19: Subis 2.